13 thg 5, 2009

HÌNH ÀNH CCRĐ VÀ SAIGON TRƯỚC 1975

Cải cách ruộng đất

Hình ảnh về cải cách ruộng đất do nhiếp ảnh gia Liên Xô Dmitri Baltermants (1912-1990) chụp năm 1955 tại Việt Nam

Sài Gòn trước 1975 (1)

Sài Gòn trước 1975 (2)

Sài Gòn trước 1975 (3)

Sài Gòn trước 1975 (4)

Sài Gòn trước 1975 (6)

NGUỒN : HÀ MÃ BLOGGER

Người theo dõi