12 thg 6, 2009

13.6.09 Một vài dòng thơ của Nguyễn Chí Thiện (1)

Không có gì quý hơn độc lập tự do Tôi biết NÓ, THẰNG nói câu nói đó Tôi biết NÓ, đồng bào miền Bắc này biết NÓ Việc NÓ làm, tội NÓ phạm ra sao.... Lúc rụi vào Tàu, lúc rúc vào Nga Nó gọi Tàu Nga là cha anh nó Và tình nguyện làm con chó nhỏ Xông xáo giữ nhà gác ngõ cho cha anh ..... Ðất nó thầm câm cũng chẳng được tha Tất cả phải thành loa Sa sả đêm ngày ngợi ca nó và Ðảng nó Ðó là thứ tự do kh ông có gì quý hơn của nó ! Ôi, Ðộc lập, Tự do ! Xưa cũng chỉ vì quý hai thứ đó Ðất Bắc mắc lừa mất vào tay nó Nhưng nay mà vẫn có người mơ hồ nghe nó Nó mới vạn lần cần nguyền rủa thực to: Hồ Chí Minh, chính mi loài quỷ dữ! ...... Hang Bắc Pó hóa thành hang ác thú Bác Hồ già hóa dạng bác Hồ Ly Đôi dép lốp nặng bằng trăm đôi dép sắt Bộ ka ki vàng, vàng như mắt dân đen! ..... Từ buổi Quỷ Vương hớn hở mặt mày Đứng trước đảng kỳ trịnh trọng Đọc lời khai mạc thuở hoang sơ http://thangtien.de/index.php?option=com_content&task=view&id=3468&Itemid=311

Người theo dõi