21 thg 6, 2009

22.6. Nhà nghĩ mát của con gái "đầy tớ thủ tướng"

Nhà nghỉ mát của con gái Nguyễn Tấn Dũng
Nhà nghỉ mát của Nguyễn Thanh Phượng (con gái Nguyễn Tấn Dũng) với chồng là Nguyễn Bảo Hoàng ở Nha Trang không khác gì nhà của tài tử ở các nước ngoại quốc. Đúng là Việt Cộng bóc lột dân nghèo tận xương tủy để sống trong xa hoa vương giả. Ai chết mặc bây, tiền tham những cứ vơ vét cho đầy túi tham không đáy !
nguồn : http://www.vietland.net/main/showthread.php?s=48f1e6775d6320837ff1b6b2d8f8226f&t=7504
CÒN ĐÂY LÀ NHÀ NGHĨ MÁT CỦA ÔNG CHỦ
***********
THẾ HỆ TIẾP NỐI LÀM " ÔNG CHỦ " TRONG CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN
********
VÀ NHỮNG GƯƠNG MẶT " ĐẦY TỚ " TRUNG THÀNH CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊ-MAO-HỒ FREEDOM FOR VIETNAMESE CONGCHINHNHAN

Người theo dõi