15 thg 5, 2009

ảnh động 2

http://i255.photobucket.com/albums/hh145/hongphuong83na/NHAY-MUA.gif


http://i255.photobucket.com/albums/hh145/hongphuong83na/CATMOUSE.gif Sống trên đời cần có một tấm lòng ! ^_^ :D :lol: :cool:

Ngoại tuyến

http://i255.photobucket.com/albums/hh145/hongphuong83na/ONG-GIA.gif

http://i255.photobucket.com/albums/hh145/hongphuong83na/LAM-DUYEN.gif

http://i255.photobucket.com/albums/hh145/hongphuong83na/HUT-THUOC.gif

http://i255.photobucket.com/albums/hh145/hongphuong83na/HON-NHAU.gif

Người theo dõi