22 thg 5, 2009

hình ảnh tư liệu TTNgô đình diệm và ảnh khác...

Tổng Thống Ngô Đình Diệm
SAIGON XƯA Saigon ngày tháng cũ
Saigon ngày nay dưới chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa
Tội ác Cộng Sản Bắc Việt dịp Tết Mậu Thân ở Huế
Tàu ông Noe đúng kích thước trong Thánh Kinh

NGUỒN : http://saigonecho.com/album.php?id=491

Người theo dõi